Een rioleringsproject als bewustwordingsproces

img_0582

Groenenhagen, Rotterdam beetje bij beetje zichtbaar mooier

‘Meer dan een complex rioolvervangingsproject’

De Rotterdamse wijk Groenenhagen in IJsselmonde wordt zichtbaar mooier. In oktober 2017 is een start gemaakt met een omvangrijk rioolvervangingsproject.
Hierbij wordt niet alleen het riool vervangen, ook de buurt krijgt een opknapbeurt. Bewoners zijn hier bijna een jaar van tevoren bij betrokken en zij zijn uitgenodigd om over eventuele verbeteringen in hun buurt mee te praten en te denken. Hun woonomgeving is immers meer dan hun straat. Het is de plek waar zij thuis zijn, kunnen ontspannen en opladen na dagelijkse ervaringen. Zo deelt de Tuincoach graag zijn kennis over bodem, water, ophoging, materialen, beplanting, hoe om te gaan met water en het beheer van een tuin. De tuinen moeten natuurlijk ook passen bij de huidige tijd. Daarom houdt de tuincoach in zijn advies rekening met de klimaatverandering. Hij gaat ook in op de wens van groenere tuinen en een veiligere buurt. Maar de tuincoach wil vooral bereiken dat de bewoners gelukkig zijn op de plek waar ze wonen. Zelf werk ik aan dit project als procesregisseur, verbind en stem af. Hoe ik dat doe bekijk de film: Groenenhagen