Bovenop sociale innovatie…

  • cirkel_kwaststreekSamen innoveren en afscheiding buitenspel zetten.
  • Een stem geven aan sociale innovatie door participatie.
  • Ruimte geven aan anders kijken en andersom werken.
  • Dit zijn realistische dromen, waar ik me elke dag voor inzet. Kwetsbaarheid is een kracht. De kracht wordt vermenigvuldigt als het doel helder is en de weg ernaar toe in stappen samen wordt vormgegeven. Co-creatie wordt sociaal als iedereen die eraan een bijdrage geeft; gezien, gehoord en gevoeld wordt. Naar mijn idee zal onze maatschappelijke problemen issue’s die voortkomen uit ons kwetsbare niet geziene, gehoorde en gevoelde innerlijk pas oplossen als we op grote schaal naar binnen keren. Het is allemaal een projectie van angst.
  • Waarom sociale innovatie? 1 van de belangrijkste behoeften van een mens is gelukkig(er) zijn. Om dit doel te realiseren zijn vele mensen, vele uitdagingen aangegaan. Uit onderzoek blijkt dat mensen voor dit doel veel overhebben. We kunnen gelukkig(er) zijn als afscheiding wordt (h)erkent en door middel van geweldloze communicatie stopt. 1 zo’n middel is niet gelijk van probleem naar oplossing te denken/werken maar ruimte te geven aan wat er in de onzichtbare sfeerwereld aanwezig is. Alle informatie die daar verscholen ligt kan nu zichtbaar gemaakt worden door geaard te voelen en de sferen te lezen. We vechten voor bestaansrecht, overal zijn hiërarchieën. In natuur werkt het op beiden niveau’s in orde en in chaos, het is net hoe je kijkt. Ik pleit voor een ander perspectief van ons wereldbeeld. 1 die andersom is en alles integreert. Mijn perceptie is een weg naar een theorie van alles.

Reacties zijn gesloten.