Ontwerpen aan Sfeer deel 1 uit 2006

Speeding bus, blurred motion. Santa Monica Blvd., West Hollywood, USA

De wereld kent een echte tweedeling: zichtbaar en wat we feitelijk noemen en onzichtbaar, wat we gevoel en beleving noemen. Beide bestaan!

Je moet een beetje gek zijn om andersom te kunnen Zien.
Angelique Nossent BG

Vandaag te dag zoeken we oplossingen voor onze problemen op exact dezelfde manier als 100 jaar geleden of in ieder geval als 50 jaar geleden. Met die manier van kijken , denken en voelen komen we er niet uit. Een andere paraplu visie die de zaak ondersteboven gooit is meer dan welkom. Hierom deel ik mijn eerste film Ontwerpen aan Sfeer deel 1 uit 2006. Met mijn kennis over het fenomeen sfeer anno 2018 is dit terug kijken een verademing. Mijn ingestoken weg blijkt de juiste te zijn. Sfeer is er altijd, wij mensen labelen het als positief dan wel als negatief. Maar hoe zit het nu echt? Ik ging en ga op zoek naar de ‘andere’ antwoorden. Bekijk de film Ontwerpen aan de Sfeer deel 1 hier.

 

Sfeer is gezondheid uit 2008

wierIn deze film geven een psychiater, een huisarts, een voormalig GGD beleidsmaker gezondheid & natuur en een Hoofd afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Rotterdam hun visie op gezondheid en het fenomeen sfeer.

Sferen kennen geen grenzen. Mensen creëren beide. Mijn aanname is dat gezondheid voor een groot deel afhankelijk is van de sferen waarin wij leven dus verblijven. Rene Descartes  gaf al aan dat de ruimte nergens leeg is. Alles is gevuld met sublieme energiedeeltjes. De onzichtbare maar voelbare energie die wij mensen, dieren, planten en plekken uitstralen zijn voor mij geen dode zaken. Als Synstheet zie ik overal een extra laag gevuld met kleuren. Ik voel ze tevens prikken, of lief langs mijn wang gaan. Deze sensaties hebben mij ertoe verleid onderzoek te gaan doen naar Sfeer en gezondheid. Kijk je mee naar deze film uit 2008. FILM Sfeer is gezondheid.

 

Een rioleringsproject als bewustwordingsproces

img_0582

Groenenhagen, Rotterdam beetje bij beetje zichtbaar mooier

‘Meer dan een complex rioolvervangingsproject’

De Rotterdamse wijk Groenenhagen in IJsselmonde wordt zichtbaar mooier. In oktober 2017 is een start gemaakt met een omvangrijk rioolvervangingsproject.
Hierbij wordt niet alleen het riool vervangen, ook de buurt krijgt een opknapbeurt. Bewoners zijn hier bijna een jaar van tevoren bij betrokken en zij zijn uitgenodigd om over eventuele verbeteringen in hun buurt mee te praten en te denken. Hun woonomgeving is immers meer dan hun straat. Het is de plek waar zij thuis zijn, kunnen ontspannen en opladen na dagelijkse ervaringen. Zo deelt de Tuincoach graag zijn kennis over bodem, water, ophoging, materialen, beplanting, hoe om te gaan met water en het beheer van een tuin. De tuinen moeten natuurlijk ook passen bij de huidige tijd. Daarom houdt de tuincoach in zijn advies rekening met de klimaatverandering. Hij gaat ook in op de wens van groenere tuinen en een veiligere buurt. Maar de tuincoach wil vooral bereiken dat de bewoners gelukkig zijn op de plek waar ze wonen. Zelf werk ik aan dit project als procesregisseur, verbind en stem af. Hoe ik dat doe bekijk de film: Groenenhagen